شرکت آتربان

این شرکت با برخورداری ار تجربه چندین ساله در امور تولید . پس از دو سال کار و تلاش پیگیر موفق گردید رادیاتور پانلی جدید خانگی را با نام آتربان و بر اساس جدیدترین مدلهای اروپائی طراحی . تولید و به بازار عرضه نماید.